IMPREZY OBJĘTE HONOROWYM PATRONATEM

 JEGO MAGNIFICENCJI REKTORA POLITECHNIKI OPOLSKIEJ

  

"Z orkiestrą po zamkach i pałacach" wyróżnione w konkursie

„Najlepszy Produkt Turystyczny Województwa Opolskiego” 2013

  

jeździmy i koncertujemy dzięki

 

 

Z ORKIESTRĄ PO ZAMKACH I PAŁACACH - VII sezon 2018/2019

"Z orkiestrą po zamkach i pałacach" to autorski cykl koncertów realizowany od 2012 roku przez Przemysława Ślusarczyka - opolskiego kompozytora, dyrygenta, animatora kultury - pomysłodawcy nowatorskich, pierwszych tego typu akcji: "Kolej na orkiestrę czyli opolski ekspres dęty", która została przygotowana na Politechnice Opolskiej i z wielkim sukcesem po raz pierwszy odbyła się w 2010 roku oraz jej kontynuacji "Z orkiestrą po Odrze", zapoczątkowanej w 2012 roku. Partnerem akcji jest Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna (OROT). 

Ideą cyklu jest promocja regionu jako krainy zamków i pałaców oraz turystyki krajoznawczej, alternatywnych działań kulturalnych oraz wędrówka poza granice województwa opolskiego w poszukiwaniu ciekawych miejsc.

 

MUZYCZNE IMPRESJE - XII sezon 2018/2019

Inauguracja I sezonu "Muzycznych impresji" miała miejsce w Auli Wydziału Budownictwa i Architektury 25 października 2007 roku. Od początku impreza została ona objęta honorowym patronatem Jego Magnificencji Rektora Politechniki Opolskiej. Cykl jest autorską realizacją Przemysława Ślusarczyka - opolskiego kompozytora, animatora kultury, dyrygenta. Idea zrodziła się w lutym 2007 roku.

Założeniem programowym jest przede wszystkim promocja młodych wykonawców, zespołów muzycznych oraz wzbogacenie oferty kulturalnej uczelni. Jest to także promocja Politechniki Opolskiej (uczelni otwartej na kulturę) poprzez organizowanie koncertów wyjazdowych w województwie i poza jego granicami.